دُر دری

سومین دور جشنواره بین المللی فیلم مستند افغانستان 

یازدهم الی سیزدهم دسامبر ۲۰۱۵

آدرس جشنواره 

ABF Stockholm

Sveavägen 41, 111 34 Stockholm, Sweden

ماهیت هر جشنواره سینمایی، جدا از نمایش و دادن جوایز به فیلمسازان، هدف مردم شناسانه ای دارد. اینکه کشور های مختلف نمی توانند مرتب به تولیدات سینمای مستند افغانستان دسترسی داشته باشند و حتی که نمی دانند، وضعیت سینماگران افغانستان از چی قرار است. ازین رو شرایط برای برگزاری جشنواره مساعد است تا به اهداف ارزنده ما، همان مردم شناسی، معرفی بافت های اجتماعی مردم افغانستان، بررسی وضعیت زنان و اقشار مختلف جامعه افغانستانی برای مخاطبان بین المللی است برسیم.

هدف از برگزاری جشنواره ما به نمایش گذاشتن آثار فیلمسازان جوان افغانستان، به نمایش گذاشتن بهترین مستند های سال با موضوع افغانستان و معرفی هنرمندان خلاق زنان افغانستان به مخاطبان، معرفی افغانستان بعد از طالبان، فرهنگ و هنر، زنان و جامعه مدنی، رسانه ها و در نهایت دموکراسی نوپا با ضعف ها و چالش های حکومت داری در افغانستان را شامل میشود. ارتقا ظرفیت زنان و جوانان، تبادل فرهنگی، ادغام اجتماعی، شبکه سازی، تمرین دموکراسی نیز از اهداف مهم جشنواره امسال است

زمان افتتاح

یازدهم دسامبر ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه با اجرایی نمایش تیاترستارها با هنر نمایی بانوی هنرمند؛ منیره هاشمی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: